Доступність закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу для осіб з ООП

Умови доступності закладу для осіб з особливими освітніми потребами

 1. У 2020-2021 навчальному  році  у закладі функціонує  7 класів,  де  здобувають освіту за  інклюзивною формою 10 учнів з ООП.
 2. З дітьми працюють створені команди супроводу, до складу яких входять досвідчені вчителі, асистенти вчителя, практичний психолог, логопед, батьки дитини або особи які їх заміняють.
 3. Відповідно висновків ІРЦ для дітей з ООП адаптовано  та модифіковано навчальні програми та плани, створено позитивний клімат шкільного середовища.
 4. Організовано додаткові освітні послуги:
  • Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з практичним психологом;
  • Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з логопедом.
 5. Створено належні умови для перебування у закладі дітей з особливими освітніми потребами:
  • Побудовано пандус;
  • Функціонує кнопка виклику робітника;
  • Створено ресурсну кімнату.

Відповідно ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 лютого 2017 р. № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 15.11.2017, №88 від 21.02.2018, №129 від 27.02.2019 р.) здійснюється оплата на проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладу.

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти укладає цивільно-правові договори.

Оплата праці фахівців за проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544), підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

Тривалість індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475). Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Оплата праці фахівців за кожне корекційно-розвиткове заняття здійснюється за ставками погодинної оплати праці, визначеними в абзаці четвертому цього пункту.

Оплата за проведені (надані) додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг).

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *