Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 19 м.Житомира Н А К А З

03.01.2019 р. № 2
Про прийом дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіти із змінами» (ст. 18, 20), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей в 1-й клас до закладів загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році, наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 29.12.2018 року №179
НАКАЗУЮ:

 1. Визначити 01 березня 2019 року датою початку приймання заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік.
 2. Визначити 31 травня 2019 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 2019-2020 навчальний рік.
 3. Директору школу Білоконь Л.Б. спільно з заступником директора школи з НВР Сірош О.Є.:
  3.1.протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення батьків або ос пого статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;
  3.2.довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;
  3.3.забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей до перших класів;
  3.4.до 01.03.2019 року визначити кількість 1-х класів, які будуть функціонувати у 2019-2020 навчальному році, в залежності від матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення, кількості дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування закладу, вимог законодавства щодо наповнюваності класів;
  3.5.забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти, проводити спільно із закладами дошкільної освіти заходи щодо залучення дітей до навчання у закладі загальної середньої освіти: спільні педагогічні наради, відслідковування подальших досягнень випускників дошкільних закладів, взаємовідвідуванняурокізанять, робота консультаційного пункту з різних спільних проблемдошкільної та початкової ланки освіти;
  3.6. забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:
 • дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу
  освіти підтверджене одним із наступних документів:

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р.,№28, ст. 1108);
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), уклимя цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема к
довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76,ст. 2561);
інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

 • дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • дітей працівників цього закладу;
 • випускників дошкільного підрозділу закладу освіти (у разі йогонаявності);
 • 3.7.взяти до уваги, що:
 • дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні;
  -у випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування в 1-й клас згідно вимог п.2 розділу IIПорядкузарахування, відрахування тапереведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
  3.8.провести зарахування до закладу загальної середньої освіти за наказом директора до початку навчального року;
  3.9.врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають:
 • заяву встановленого зразку;
 • копію свідоцтва про народження;
  -оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
  У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування;
  3.10.взяти до уваги, що:
 • відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі;
 • не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством;
 • умови для навчання та виховання першокласників встановлені Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН5.5.2.008-01);
 • обов’язковим є наявність згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня;
  3.11.оприлюднити на веб – сайті закладу інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, наявність вільних місць.
  4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Л.Б.Білоконь

Шановні батьки!
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №19 м. Житомира
запрошує на навчання
до 1-го класу в 2019-2020 навчальному році
дітей віком 6-7 років.
Прийом документів з 1 березня 2019 року
Відповідальна особа: Сірош Оксана Євгенівна
Години прийому:
середа – 08.00 – 15.00;
четвер – 12.00 – 18.00.
Планова кількість: 150 учнів

Радо зустрінуть першокласників
досвідчені педагоги:
Плугіна Ірина Євгенівна
Дмитрук Світлана Михайлівна
Давидюк Лариса Леонідівна
Гадецький Олексій Олексійович

Документи для зарахування

 1. Заява на ім’я директора школи;
 2. Копія свідоцтва про народження дитини;
 3. Медична довідка встановленого зразка.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!